Tussenschoolse en buitenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang op bs. De Waterloop

Tussenschoolse opvang wordt aangeboden op maandag, dinsdag en donderdag. De kosten zijn €0,75 per keer. Dit wordt per maand, middels automatische incasso, afgeschreven. Aanmelding kan via TSO-assistent. Onder het kopje formulieren en folders, vindt u hoe dit precies werkt.

Het overblijven ziet er als volgt uit:
De kinderen eten tot 12.20 in de eigen groep met de eigen leerkracht. Ze worden geacht zelf een lunchpakket en drinken mee te nemen. Verpakkingsmateriaal van drinken en eten wordt weer mee naar huis gegeven. Van 12.20-13.00 gaan de kinderen buiten spelen onder toezicht van de overblijfkrachten.

 

Buitenschoolse opvang op bs. De Waterloop

Onze school werkt samen met Nummereen Kinderopvang.  Nummereen Kinderopvang biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jr), buitenschoolse opvang (4-13 jr) en het peuterprogramma.  Ook coördineert NummereenKinderopvang het overblijven op diverse basisscholen, genaamd TSO De Kempen én verzorgt zij professionele kinderopvang aan huis onder de noemer ‘Bij u Thuis’.
 
Buitenschoolse opvang
Nummereen Kinderopvang verzorgt voor leerlingen van onze school buitenschoolse opvang (bso), genaamd de Clup, op locatie Regenboog in Bergeijk. De Clup is 52 weken per jaar geopend. Dus ook tijdens schoolvakanties en op studiedagen. Elke dag na school zijn er activiteiten voor de kinderen gebaseerd op de pijlers cultuur, natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er ook volop ruimte om lekker vrij te spelen! Tijdens schoolvakanties zijn er uitgebreide vakantieprogramma’s, met een divers activiteitenaanbod en leuke uitstapjes.

Meer informatie leest u op www.nummereen.com. Ook is hier het digitale inschrijfformulier voor de bso te vinden.

Website Nummereen
Relevante formulieren & folders