Over De Waterloop

We werken op bs. De Waterloop dagelijks aan een omgeving waar iedereen (leerlingen, ouders en leerkrachten) zich thuis voelt, waar iedereen mag zijn wie hij/ zij is, waar iedereen erbij hoort en gewaardeerd wordt.

Ons onderwijs kenmerkt zich door het werken in combinatiegroepen en het stellen van ambitieuze doelen. Wij bieden een rijke leeromgeving waarin leerlingen van, met en door elkaar leren. Wij koppelen leerdoelen groepsdoorbrekend waarbij we streven naar een optimaal passend aanbod voor elke leerling.

Op onze weg naar een steeds beter lerende en professionele organisatie richten wij ons op de kwaliteit van het onderwijs, wat wordt bepaald door het handelen van de leerkracht waardoor de leerlingen zich met plezier en in vrijheid ontwikkelen. Onze leerkrachten hebben een begeleidende en ondersteunende rol bij de leerprocessen.
We willen met ons onderwijs een zodanige bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen leveren, dat leerlingen in staat zijn eigen keuzes te maken. Keuzes waar ze zelf verantwoordelijkheid voor kunnen dragen.
Als school trachten wij ons onderwijs zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het leervermogen, de kennis en vaardigheden van onze leerlingen. Instructies zijn veelal heterogeen waarbij we het leren van, met en door elkaar stimuleren.

Nieuwsgierig naar onze plannen voor de toekomst?