notulen MR 9-1-2017

  • notulen MR 9-1-2017

Notulen MR maandag 9-1-2017

Aanwezig: Lindy, Erika, Hilde, Nicol, Sandra

1. Welkom

2. Concept jaarverslag. Er moeten een paar aanpassingen gedaan worden. Sandra maakt het jaarverslag daarna definitief.

3. Rie. Nicol heeft uitleg gegeven over de uitslag van de Rie. Over het algemeen is deze heel positief ingevuld door collega’s, op klimatologische omstandigheden na. Nicol heeft een plan van aanpak gemaakt.

4. Begroting. We zijn de begroting doorgelopen. Voor ICT zijn grotere bedragen begroot omdat er steeds meer ICT-materialen binnen school gebruikt worden. Ook is er meer begroot voor personeel omdat Jan volgend schooljaar stopt en er een nieuwe conciërge moet komen. Ook voor culturele vorming is meer begroot omdat we bezig zijn met muzieksubsidie, waarbij we evenveel zelf in moeten brengen.

5. TSO. Komend schooljaar stoppen er een aantal moeders bij de TSO. Hoe gaan we dit dan vorm geven? Nicol en Sandra gaan op zoek naar mogelijkheden. Indien nodig wordt de hulp ingeschakeld van de 'werkgroep schooltijden/TSO'. 

6. Rondvraag. Hoe staat het met de nieuwbouw? Nicol heeft de MR bijgepraat over hoe het er voor staat met de planning van de bouw en de inrichting van het schoolplein. 

Terug naar het overzicht

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Heeft u of kent u een kind dat voor 1 juli 2022 4 jaar ...

Jeugdprinsverkiezing

Jeugdprinsverkiezing

Op zaterdag 23 november vindt de jeugdprinsverkiezing weer ...

Jaarverslag SKOzoK 2018

Jaarverslag SKOzoK 2018

Lees de ontwikkelingen bij SKOzoK in ons jaarverslag van ...