Schooltijden wijzigen?

  • Schooltijden wijzigen?

De aanleiding
-In het verleden is er door (enkele) ouders gevraagd naar de optie van een wijziging in schooltijden en met name de behoefte aan een continurooster uitgesproken.
-Met de wijziging van CAO voor het personeel zou het wijzigen van schooltijden een voordeel kunnen zijn.
-In het schooljaar 2016-2017 betrekken we de nieuwbouw; dit zou een mooi moment kunnen zijn om de nieuwe schooltijden in te laten gaan.
-De huidige vorm van TSO, het overblijven met hulpouders, wordt steeds moeilijker te organiseren. Er zijn te weinig aanmeldingen van hulpouders, waardoor we genoodzaakt zijn dit met een externe organisatie te gaan vormgeven.

Werkgroep 'schooltijden'
In de MR is besloten om het onderwerp schooltijden vast te pakken en de behoefte van ouders en collega's te peilen. Hiervoor is een werkgroep, bestaande uit verschillende ouders aangevuld met een ouder en leerkracht uit de MR, opgericht.
Allereerst zijn ouders gepolst of er behoefte was aan informatie betreffende mogelijke schooltijden. Dinsdag 21 juni j.l. heeft Rein van Dijk hierover informatie gegeven. De presentatie van deze avond hebben we ontvangen en is hier terug te vinden.
Tijdens deze avond is informatie gegeven over de voor- en nadelen van de verschillende modellen. Daarnaast is er in groepjes gereageerd op stellingen. Hier is een uitwerking van gemaakt door Rein van Dijk.

Aanstaande dinsdag komt de werkgroep 'schooltijden' bijeen. We zullen de reacties op de stellingen bekijken en hierna zullen we vervolgacties uitzetten.

Terug naar het overzicht

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Heeft u of kent u een kind dat voor 1 juli 2022 4 jaar ...

Jeugdprinsverkiezing

Jeugdprinsverkiezing

Op zaterdag 23 november vindt de jeugdprinsverkiezing weer ...

Jaarverslag SKOzoK 2018

Jaarverslag SKOzoK 2018

Lees de ontwikkelingen bij SKOzoK in ons jaarverslag van ...